TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on koota klassisen musiikin ystävät, harrastajat sekä taiteilijat edistämään klassisen musiikin tuntemista. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää korkeatasoisia konsertteja ja musiikkitapahtumia sekä konserttimatkoja jäsenilleen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö ja säätiö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun, joka on 15 €.